דורלי - מפעל לייצור בובות || אצבעטרון || אצבעטרון חג
פסח
11
12
13
9
10
5
2
4