דורלי - מפעל לייצור בובות || פעילויות אחרות || כרית פעילות
כרית פעילות
מאפשרת לילד ליצור כל יום את תמונת חלומותיו:
גינה, בית, פרק, נוף, עם חיות, פרחים, עצים ואנשים.
האביזרים נצמדים על הכרית.
5
4
3
2
1