דורלי - מפעל לייצור בובות || פעילויות אחרות || סמרטוטים
ארנב סמרטוי
הארנבים האלה רכות ונעמות למגע
הם סמרטוטים נהדרים
לילדם שמוצצים אתבע.
1